อัตราค่าบริการรถ Mercedes Benz S class

เงื่อนไขในการจอง

เช่ารถ Mercedes Benz S class

  • ราคาเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ค่าจอดรถ
  • ค่าที่พักคนขับทางผู้เช่าเป็นคนจัดหา หรือ ให้ทางพนักงานขับรถเป็นคนหาเองจ่ายเพิ่มคืนละ 500 บาท
  • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน โอทีคิดชั่วโมงละ 1500 บาท เช่ารถ Benz S class
  • พนักงานขับรถจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังก่อนเริ่มงาน และเติมกลับเต็มถังก่อนจบงาน
  • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว สามารถยกเลิกได้ก่อนการเดินทาง 7 วัน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
  • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเต็มจำนวน

ราคาการให้บริการ เช่ารถ Benz S class

ค่าเช่ารถเบนซ์ S class พร้อมคนขับ ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
15000 บาทต่อวัน ไม่รวมค่าน้ำมันไม่รวมค่าทางด่วน

ค่าเช่ารถเบนซ์ S class พร้อมคนขับ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด
16000 บาทต่อวัน ไม่รวมน้ำมันและค่าทางด่วน
ค่าเช่ารถเบนซ์ S class พร้อมคนขับ รับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง
4500 บาท ต่อเที่ยว รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน

 

มีบริการเช่าระยะสั้น ระยะยาว รายวันหรือรายเดือน 

ราคาพิเศษ หรือ โปรโมชั่น

โปรดติดต่อทางแชท

เช่ารถ Benz s class
เช่ารถเบนซ์ S class พร้อมคนขับ

CONTACT US
41 Bangkaenue Bangkok 10160 Thailand
Tel : +66 876751434
Email : n2travel.bkk@gmail.com

error: ไม่อนุญาต..ให้ก๊อปปี้ข้อมูลของเว็บไซต์