อัตราค่าบริการรถ Toyota Fortuner

เงื่อนไขในการจอง

เช่ารถ 7 ที่นั่ง

  • ราคาเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ค่าจอดรถ
  • ค่าที่พักคนขับทางผู้เช่าเป็นคนจัดหา หรือ ให้ทางพนักงานขับรถเป็นคนหาเองจ่ายเพิ่มคืนละ 500 บาท
  • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน โอทีคิดชั่วโมงละ 300 บาท เช่ารถ 7 ที่นั่ง
  • พนักงานขับรถจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังก่อนเริ่มงาน และเติมกลับเต็มถังก่อนจบงาน
  • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว สามารถยกเลิกได้ก่อนการเดินทาง 7 วัน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
  • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเต็มจำนวน

ราคาการให้บริการ เช่ารถ 7 ที่นั่ง พร้อมคนขับ Toyota Fortuner

ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3000 บาทต่อวัน ไม่รวมน้ำมัน

ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด
3500 บาทต่อวัน ไม่รวมน้ำมัน
ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ รับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง
900 บาท ต่อเที่ยว รวมน้ำมัน

เช่ารถฟอร์จูนเนอร์
เช่ารถฟอร์จูนเนอร์
เช่ารถ 7 ที่นั่ง
เช่ารถ 7 ที่นั่ง
เช่ารถ 7 ที่นั่ง
เช่ารถแท็กซี่คันใหญ่

CONTACT US
41 Bangkaenue Bangkok 10160 Thailand
Tel : +66 876751434
Email : n2travel.bkk@gmail.com

error: ไม่อนุญาต..ให้ก๊อปปี้ข้อมูลของเว็บไซต์