อัตราค่าบริการรถ Hyundai H1

เงื่อนไขในการจอง

  • ราคาเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ค่าจอดรถ
  • ค่าที่พักคนขับทางผู้เช่าเป็นคนจัดหา หรือ ให้ทางพนักงานขับรถเป็นคนหาเองจ่ายเพิ่มคืนละ 500 บาท
  • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน โอทีคิดชั่วโมงละ  300 บาท
  • พนักงานขับรถจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังก่อนเริ่มงาน และเติมกลับเต็มถังก่อนจบงาน เช่ารถฮุนได H1
  • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว สามารถยกเลิกได้ก่อนการเดินทาง 7 วัน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
  • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเต็มจำนวน

ราคาการให้บริการ เช่ารถฮุนได H1

ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ ใช้เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2800 บาทต่อวัน ไม่รวมน้ำมัน

ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด
3500 บาทต่อวัน ไม่รวมน้ำมัน

ค่าเช่ารถ พร้อมคนขับ รับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง
2000 บาท ต่อเที่ยว รวมน้ำมัน

เช่ารถ H1
เช่ารถฮุนได
เช่ารถฮุนได
เช่ารถฮุนได
เช่ารถฮุนได
เช่ารถฮุนไดH1
เช่ารถฮุนได
เช่ารถฮุนได

CONTACT US
41 Bangkaenue Bangkok 10160 Thailand
Tel : +66 876751434
Email : n2travel.bkk@gmail.com

error: ไม่อนุญาต..ให้ก๊อปปี้ข้อมูลของเว็บไซต์